• โรงเรียนปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • โรงเรียนปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ป้ายด้านหน้าโรงเรียน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • วันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • อาคารไตรสิกขา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • สวนปัญจา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • สวนปัญจา : เล่นซ่อนแอบ
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ดอกลีลาวดีในสวนปัญจา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • คณะครูฝ่ายประถมศึกษา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ลานกิจกรรมอาคารอุเบกขา (อาคาร 4)
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • Playgrounds 2
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • PANJA GARDEN
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ภาพ 3 มิติ หน้าอาคารมุทิตา (อาคาร 3)
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • มุมสวยสวนปัญจา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • บรรยากาศดี ๆ สนุก ๆ ที่ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • เรารักกันนะคะ สวนสบายใจที่ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • บรรยากาศดี สวนสวย คุณครูน่ารัก
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • สถานที่ถ่ายภาพสวย ๆ ที่สวนปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ที่สนามเก็กเล่น 1
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ฐานการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • จะทำก็ทำได้...เพราะเรา คือ ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • จะทำก็ทำได้...เพราะเรา คือ ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • มาร่วมเป็นครอบครัวปัญจรักษ์ด้วยกันนะคะ
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • โรงเรียนของเราน่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย 100%
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • งานวันบัณฑิตน้อย วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • บัณฑิตน้อยระดับชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2565
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • วันวิทยาศาสตร์ : อาชีพในฝัน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

อัลบัมทั้งหมด

พิธีมอบประะกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและมอบดอกไม้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบถ้วยรางวัลและมอบเหรียญรางวัล กิจกรรมกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 11 ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 3 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 5 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 6 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 7 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 8 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 3 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 4 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 5 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 6 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 7 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 8 (รอบที่ 1)

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รถคันที่ 1

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รถคันที่ 2

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รถคันที่ 3

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รถคันที่ 4

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รถคันที่ 1

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รถคันที่ 2

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รถคันที่ 3

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รถคันที่ 4

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รถคันที่ 1

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รถคันที่ 2

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รถคันที่ 3

กิจกรรมโครการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รถคันที่ 4

กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นักเรียนโรงเรียนปัญจรักษ์ ปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1 (รอบที่ 3)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 2 (รอบที่ 3)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 3 (รอบที่ 3)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 4 (รอบที่ 3)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 5 (รอบที่ 3)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 6 (รอบที่ 3)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 7 (รอบที่ 3)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 2 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 3 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 4 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 5 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 6 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 7 (รอบที่ 2)

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 1

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 2

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 3

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 4

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 5

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 6

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มที่ 7

กิจกรรมไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม เดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565 ระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 10

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นอนุบาล

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปัญจรักษ์

คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครั้งที่ 2

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565....ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2565

ตรวจติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนปัญจรักษ์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2565

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565...ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565...ระดับชั้นอนุบาล

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปัญจรักษ์ ครั้งที่ 1

กลุ่มที่ 7 นำส่ง Portfolio ของนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 6 นำส่ง Portfolio ของนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 5 นำส่ง Portfolio ของนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 4 นำส่ง Portfolio ของนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 3 นำส่ง Portfolio ของนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 2 นำส่ง Portfolio ของนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 1 นำส่ง Portfolio ของนักเรียนและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 1 นำส่ง Portfolio ของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มที่ 2 นำส่ง Portfolio ของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มที่ 3 นำส่ง Portfolio ของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มที่ 4 นำส่ง Portfolio ของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มที่ 5 นำส่ง Portfolio ของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มที่ 6 นำส่ง Portfolio ของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มที่ 7 นำส่ง Portfolio ของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

กลุุ่มที่ 1 การเรียนรู้แบบ On Hand วันศุกร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กลุุ่มที่ 2 การเรียนรู้แบบ On Hand วันศุกร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กลุุ่มที่ 3 การเรียนรู้แบบ On Hand วันศุกร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กลุุ่มที่ 4 การเรียนรู้แบบ On Hand วันศุกร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กลุุ่มที่ 5 การเรียนรู้แบบ On Hand วันศุกร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กลุุ่มที่ 6 การเรียนรู้แบบ On Hand วันศุกร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กลุุ่มที่ 7 การเรียนรู้แบบ On Hand วันศุกร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Renovate สวนรวมใจ ทำด้วยใจ เอาใจทำ เพื่อปัญจรักษ์ สุดยอดคุณครู สุดยอดแม่บ้านค่ะ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ดูแล สวนปัญจา ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ดอกไม้ประดับ วันที่ 7 สิงหาคม 2564

สวนอุ่นใจ เชิญทุกท่านชมสวนในวันหยุดกัน พักผ่อน ผ่อนคลาย ใจนิ่ง ใจสงบ ความสุขเกิดได้ทุกที่ค่ะ ไม้ด่างนานาชนิดที่ปัญจรักษ์เราก็มีนะคะ วันที่ 8 สิงหาคม 2564

ครูนัยณภา มาศวรรณา และครูนฤมล มาศวรรณา ใจถึงใจ ไกลแค่ไหนคุณครูก็ไปพบไปถึงนักเรียน

ครูสุวิมล ประกาโส และครูสุกัญญา นรดี ใส่ใจ ห่วงใยลูกศิษย์ ไกลแค่ไหนคุณครูก็ไปถึง ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค

ครูทัศวรรณ ยอดคำมี และครูเสาวภา คำนึงสุข ด้วยรักและห่วงใยลูกศิษย์ที่รัก จะใกล้ หรือไกลแค่ไหนก็ตาม ครูก็ไปพบพวกเราได้เสมอนะจ๊ะ

ครูนิตยา คำโคตรสูนย์ และครูเอี้ยงอุมา มิไพทูรย์ ตระหนักเสมอว่า ลูกศิษย์ คือคนสำคัญที่เราต้องดูแล เอาใจใส่อันดับหนึ่ง เราจึงไปพบลูกศิษย์ได้ทุกวัน ไปด้วยใจ

วันหยุดเราไม่หยุดพัฒนา: หน้าโรงเรียน: 6 สิงหาคม 2564

วันหยุดเราไม่หยุดพัฒนา: สนาม BRAIN BASE LEARNING: 6 สิงหาคม 2564

วันหยุดเราไม่หยุดพัฒนา: สนาม BRAIN BASE LEARNING: 5 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 1 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 5 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 3 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 5 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 4 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 5 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 7 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 5 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 7 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 4 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 4 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 4 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 3 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 4 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 1 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 4 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 5 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 5 สิงหาคม 2564

คุณครูกลุ่มที่ 5 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง: 5 สิงหาคม 2564

ชมสวนอุ่นใจ 5 August 2564

คุณครูกลุ่มที่ 6 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง

กระถางต้นไม้ปูนปั้น

ข้าวจี่ 3 สี แสนอร่อยจาก อสม. ตำบลนาเมือง

เตรียมภาระงาน การเรียนแบบ On Hand

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา : ก่ออิฐกั้นดินและเป็นทางฝึกเดิน

ชมสวนสวย 2 August 2021

แม่บ้านคนเก่ง ทำทุกอย่างด้วยใจ เพื่อปัญจรักษ์

คุณครูกลุ่มที่ 5 ออกไปพบนักเรียนและผู้ปกครอง

ประชุมครูและบุคลากร 2 August 2021

สวนสบายใจ 1 August 2021

ชมสวนสวย 31 July 2021

สวนอุ่นใจ

สวนสบายใจ

สวนรวมใจ

Playground 2

PANJA GARDEN

ป้ายโรงเรียนปัญจรักษ์

Playground 1